PerB Cars
Gå tilbage Senest opdateret: 14.03.24

Nye regler for beskatning af fri bil

Folketinget har den 30. januar 2020 vedtaget ny lov, der ændrer i reglerne for beskatning af fri bil fra 1. februar 2020.

Hidtil er skatteværdien af et køretøj været bilens nypris de første 3 år, og herefter 75% af den oprindelige nypris. Det vil sige at skatteværdien er opgjort på baggrund af den pris forhandleren har faktureret til leasingselskabet, og som leasingselskabet har anvendt til beregning af registreringsafgift.

Bilbranchen opererer med nypriser på leasingbiler der ofte er væsentlig lavere end den pris Hr. og Fru Danmark skal betale for et tilsvarende køretøj.

Langt de fleste nye leasingbiler er omfattet af regler om genberegning efter 4 måneder. I den forbindelse beregnes der en teknisk nyværdi.

Lovændringen betyder, at denne teknisk beregnede nyværdi fra og med 1. februar 2020 skal anvendes til opgørelse af skatteværdien, hvis den er højere end den pris der oprindelig blev betalt for bilen.

Reglen gælder også for de køretøjer der allerede er genberegnet efter oktober 2017, og som stadig er i drift som firmabiler.

Husk det er skatteyderen selv, der i sidste ende er ansvarlig for, at der er indberettet korrekte skatteværdier. Du bør derfor sikre dig, at din arbejdsgiver får rettet beskatningsgrundlaget ved at kontakte leasingselskabet.

Splitleasing af Audi A7 - PerB Cars

Et eksempel på fremtidige konsekvenser:


En arbejdsgiver leaser en ny bil til en medarbejder for en 3-årig periode. Bilen anskaffes af leasingselskabet. Skatteværdien opgøres til 500.000 kr. (fakturapris + moms + registreringsafgift).

Senest efter 4 måneder skal køretøjet genberegnes. Genberegningen resulterer i en teknisk beregnet nypris på 785.000 kr.

I de første 4 måneder udgør løntillægget for fri bil 9.584 kr. Værdigrundlag 500.000 kr.).

Fra 5. måned udgør løntillægget for fri bil 14.334 kr. (Værdigrundlag 785.000 kr.)

Resultatet bliver, at den samlede skattegrundlag over de 3 år bliver forhøjet med 152.000 kr. i forhold til tidligere regler.


Muligheder


Firmabiler der er over 3 år gamle når de anskaffes, skal fortsat beskattes af fakturaprisen tillagt moms og registreringsafgift, hvilket i mange tilfælde gøre det meget mere attraktivt at lease en brugt bil over 3 år.

Det giver mulighed for at få en bil til lavere beskatning eller måske en meget finere bil til samme beskatning som du har på den nye.

Hos os kan du også oprette kontrakter med mulighed for ny beregning af skatteværdien hvert år, så din samlede beskatning bliver mindre, men din køreoplevelse bliver større.

Du kan få mere at vide hvis du kontakter vores skatte- og afgiftsmedarbejder Bent Riis.

Spørg efter ham på telefon 3810 0000 eller send ham en mail på [email protected]

PerB Cars Skatte og afgiftsmedarbejder Bent Riis